صفحات

استخدام در زاگرس پوش

استخدام در زاگرس پوش

شرکت زاگرس پوش در زمینه ای زیر استخدام می نماید.

فروشنده فروشگاه

صندوقدار فروشگاه

مدیر فروشگاه

طراح لباس

طراح گرافیک

مدیر تبلیغات

عکاس

مدل لباس

مسئول crm 

مدیر فروش

مدیر تامین

مدیر شبکه

کارشناس فروش سازمانی

بازاریاب

خیاط

مسئول سایت 

ادمین پیج و سایت

سئوکار