ارائه بن های خرید اختصاصی زاگرس پوش

  • بن های خرید زاگرس پوش به صورت کاغذی با مبالغی متنوع قابل ارائه می باشد. که از آن ها می توان در کلیه فروشگاه های زاگرس پوش و برای همه محصولات فروشگاه به منظور خرید استفاده نمود.
  • بن های خرید می تواند با تاریخ اعتبار توافقی با سازمان مطبوع باشد.
  • اين بن فقط در فروشگاه هاي زاگرس پوش قابل پذيرش مي باشد.
  • قابل تبديل به وجه نقد نمي باشد.
  •  بدون بارکد فاقد اعتبار است.
  • تاريخ اعتبار بر روي اين برگه مندرج مي باشد
  • با ارايه اين بن در تمامي فروشگاه هاي زاگرس پوش (به استثناء فروشگاه هاي همواره تخفيف) در سراسر ايران مي توانيد خريد کنيد
  • بن بدون مهر برجسته، بارکد و امضاء فاقد اعتبار است.

اخیرا مشاهده شده

بدون محصول

منو

مقایسه 0