سفارشات سمینارها

در این روش سفارش دهنده، کالای موردنظر خود را (انواع هدایا، سفارشات خاص مدیران، پرسنل، مشتریان خاص) بر اساس نیازهای خود و به صورت شخصی دوزی (VIP) انتخاب می نماید و زاگرس پوش نسبت به تهیه آن با استفاده از واحد تمام صنعتی خود اقدام می نماید.


اخیرا مشاهده شده

بدون محصول

منو

مقایسه 0