برگزاری نمایشگاه ها در محل سازمان ها

امکان برگزاری نمایشگاه های موقت در محل سازمان ها

زاگرس پوش با هدف ارائه خدمات بهینه و سهل الوصول به سازمان ها، آماده برگزاری نمایشگاه هایی از انواع محصولات خود در محل سازمان جهت دسترسی سریع و آسان به سازمان ها می باشد.


منو

مقایسه 0